[ Organisation ]

 

Stigmännen Karlshamns OK:s

Kommittéer 2017


Styrelsen

Leder klubben på rätt väg.
Bigge Bengtsson  Styrelseledamot 0454-184 85
Lars-Gunnar Bengtsson  Ordförande 0454-184 85
Per Inge Eriksson  Sekreterare 0454-320601
Nils-Arne Håkansson  Suppleant 0457-81113
Alexander Lindblom  Suppleant 0706-323245
Per Nilsson  V.Ordförande 0708179530
Eivor Nydahl  Kassör 0454-32 99 03

 

 

Träningskommitté

Ansvarar för planeringen av Stigmännens aktiviteter.
Gabriel Bengtsson   0708-900 282
Jakob Emander  Ansvarig och Elit 070-3644564
Bo Jansson  KM-tävlingar 0733-57 60 52
Åke Larsson   0454-14748
Owe Nilsson   0454-321 254

 

 

Ungdomskommitté

Planering och genomförande av klubbens ungdomsverksamhet.
Gabriel Bengtsson   0708-900 282
Christian Lindblom   0454-321012
Bengt Lindblom   0454-321012
Eva Lydell Lindblom   0454-321012
Tomas Nilsson  Kontakt Brosö
Ann-Sophie Nilsson   0703-818489
Mikael Norlin   045614456
Nisse Rosén  Kontakt Brosö 0456 -22668

 

 

Informationskommitté

Sprider information om klubben, både internt och till övriga världen.

 

 

Naturpasskommitté

Producerar varje år nya Naturpasset runt Karlshamn.
Göran Andersson   0454-153 34
Hasse Axelsson   0454-329249
Thomas Johansson  Ansvarig 0454-192 79
Niclas Lindblom   0454-321012
Owe Nilsson   0454-321 254
Inge Åkesson   0454-129 73

 

 

Kartkommitté

Ansvarar för Stigmännens kartproduktion och kartbidrag.
Lars-Gunnar Bengtsson   0454-184 85
Jakob Emander  Ansvarig 070-3644564
Per Nilsson   0708179530

 

 

Stugkommitté

Sköter vår klubbstuga Villa Solvik, har hand om bokning och uthyrning.
Nils-Arne Håkansson  Kontakt IP Skogen 0457-81113
Thomas Johansson  Materialansvarig 0454-192 79
Henry Karlsson 
Per-Olof Möller  0454-321881

 

 

Trivselkommitté

Arrangerar Julfest, Logdans m m.
Karin Lindqvist  
Eva Lydell Lindblom   0454-321012
Ann Öhlin  

 

 

 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se