[ Organisation ]

 

Stigmännen Karlshamns OK:s

Kommittéer 2018


Styrelsen

Leder klubben på rätt väg.
Bigge Bengtsson  Styrelseledamot 0454-184 85
Lars-Gunnar Bengtsson  Ordförande 0454-184 85
Per Inge Eriksson  Sekreterare 070-6455301
Nils-Arne Håkansson  Suppleant 0457-81113
Karin Lindqvist  Suppleant 0709-548735
Per Nilsson  V.Ordförande 0708179530
Eivor Nydahl  Kassör 0454-32 99 03

 

 

Träningskommitté

Ansvarar för planeringen av Stigmännens aktiviteter.
Jakob Emander  Kommitte Elitansvarig 070-3644564
Bo Jansson  KM-tävlingar 0733-77 89 61
Åke Larsson   076-8703814
Göran Månsson   0708-375190
Owe Nilsson   0454-321 254

 

 

Ungdomskommitté

Planering och genomförande av klubbens ungdomsverksamhet.
Anna Ane   0701-709209
Gabriel Bengtsson   0708-900 282
Christian Lindblom  
Bengt Lindblom   0454-321012
Eva Lydell Lindblom   0454-321012
Tomas Nilsson  Kontakt för Brosö OK
Ann-Sophie Nilsson   0703-818489
Nisse Rosén  Kontakt för Brosö OK 0456 -22668
Martin Wahlfried  0709-267746

 

 

Informationskommitté

Sprider information om klubben, både internt och till övriga världen.
Jakob Emander  Hemsidan 070-3644564
Thomas Johansson  Märkesansvarig 0454-192 79
Birgitta Nilsson  Klubbkläder
Ann-Sophie Nilsson  Aktivitetsbokförning 0703-818489
Helene Nilsson Medlemsrigister
Stig Nydahl  Skidor 0454-32 99 03
Ann Öhlin  Utbildning 0705-504382.

 

 

Naturpasskommitté

Producerar varje år nya Naturpasset runt Karlshamn.
Göran Andersson   0454-153 34
Hasse Axelsson   0454-329249
Thomas Johansson  Ansvarig 0454-192 79
Owe Nilsson   0454-321 254
Inge Åkesson   0454-129 73

 

 

Kartkommitté

Ansvarar för Stigmännens kartproduktion och kartbidrag.
Lars-Gunnar Bengtsson   0454-184 85
Jakob Emander  Ansvarig 070-3644564
Per Nilsson   0708179530

 

 

Stugkommitté

Sköter vår klubbstuga Villa Solvik, har hand om bokning och uthyrning.
Bigge Bengtsson  Ansvarig Uthyrning 0454-184 85
Nils-Arne Håkansson  Kontaktperson IP skogen 0457-81113
Thomas Johansson  Materialansvarig 0454-192 79
Henry Karlsson 

 

 

Trivselkommitté

Arrangerar Julfest, Logdans m m.
Karin Lindqvist   0709-548735
Eva Lydell Lindblom   0454-321012
Ann Öhlin   0705-504382.

 

 

 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se