[ Notiser ]

[ 20200217 ]

Vår klubbflagga och vårt klubbtält

Nedanstående medlemmar är månadsvis ansvariga för att flagga och i förekommande fall även tält kommer ut och åter från de tävlingar i närområdet som vi deltar i. Har du inte möjlighet, ordna då med ersättare


Mars: Nils-Arne Håkansson, Thomas Johansson o Gabriel Bengtsson
April: Eivor o Stig Nydahl, Kati Neméth och Eric Tenland
Maj: Göran Månsson, Karin Lindqvist, Marie och Per-Ola Melander
Juni: Göran Andersson, Inga-Lill Wikingsson, Ann-Sofie o Pierre Robért
Juli: Bigge o L-G Bengtsson, Ann-Sophie Nilsson, Annika o Jakob Emander
Augusti: Ann Öhlin, Mats Petersson och Åke Larsson
September: Owe Nilsson och Per Inge Eriksson
Oktober: Birgitta o Per Nilsson, Thommy Bergman

Med klubbgemenskap stärker vi oss som grupp ännu mer till framgångar!
Infört av Per Inge Eriksson
 
Senaste notiserna

> Bornholm Höst Open

> Träningar vecka 36

> Aktiviteter vecka 35

> Aktiviteter vecka 34.

> Anmälan till KM sprint 5/8

> Badplatsorientering

> Badplatsorientering och träningar v. 28

> Aktiviteter vecka 27

> Badplatsorientering och träningar vecka 26


 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se