[ Kartor ]

Stigmännens kartor

Stigmännen tar fram kartor som har en mycket hög detaljeringsgrad och är användbara för alla som tycker om att röra sig i skogen eller i skärgården. Runt Karlshamn finns många områden med spännande och varierande natur. Vi har idag kartor som täcker de mest attraktiva områdena i Karlshamns närhet; skogen, kusten och skärgården.


Vi har tre skärgårdskartor (läs mer om dem nedan) som täcker in hela kusten och skärgården väster och öster om Karlshamn. Vi har kartor över skogarna runt och i Karlshamns och Asarums tätorter, Hällaryd, Matvik, Järnavik Tjärö m fl spännande platser. Nedan kan du läsa mer om alla våra kartor och beställa dem.

Våra kartor i stort format (nr 1-5) kostar 150 kr/st, men vid beställning av mer än en karta kostar alla utom det första exemplaret 125 kr/st. Du kan mixa hur du vill mellan de 5 olika kartorna och antal av respektive karta. Övriga kartor kostar 50 kr/st.

Köp ett komplett paket av våra kartor 1-5 så får du ett ett fantastiskt fint kartmaterial för både skog, kust och skärgård.

 

Beställ kartor

 

Översiktskarta

 

---

Kartinformation

1. Skärgårdskarta Karlshamn Västra
2. Skärgårdskarta-sjökort Karlshamn
-Information om digital BSB-version
-BSB-versionen täcker Skärgårdskarta Karlshamn och Tjärö-Järnavik
3. Skärgårdskarta Tjärö-Järnaviks skärgård
4. Kust- och fritidskarta Karlshamn
5. Fritidskarta Asarum -Asarum-Granefors-Valberget
6. Hällaryd 1:15 000
7. Hällaryd 1:10 000
8. Tärnö
9. Kofsa
10. Väggaparken
11. Tjärö
12. Järnavik

---

 

Stigmännens kartframställning

Under de senaste 30 åren har Stigmännen tagit fram en mängd kartor. Terrängen runt Karlshamn är mycket omväxlande och detaljrik och här finns fler olika sorters terrängtyper.

 

I början av 2000-talet började vi att tänka på ett nytt sätt när det gäller vår kartproduktion. Tidigare hade vi framställt kartor som mest använts till orienteringsverksamhet. Vi insåg det stora värdet som våra kartor hade och ville att fler skulle få ta del av detta.

 

För att få kartorna attraktiva för en större målgrupp gällde det att ”paketera” dem på rätt sätt. Vi slog samman kartorna vi hade runt Karlshamns tätort till en stor karta, ca 100*70 cm. Kartan trycktes på ett plastpapper som var vatten- och viktåligt och kartan viktes till ett hanterbart format. Ett koncept som visade sig fungera och succén var ett faktum!

 

2005 tog vi fram Kust- och fritidskarta Karlshamn, den första kartan i det nya konceptet. Kartan täckte all skog runt Karlshamns stad, från kusten och upp till väg E22. Formatet, detaljrikedomen och det intressanta område som kartan sträckte sig över gjorde kartan mycket populär.

 

Fler kartor efterfrågades. Stärkta av det stora intresset började vi titta söderut, mot Karlshamns skärgård och en helt ny typ av karta…

 

2007 var det premiär för Skärgårdskarta-sjökort Karlshamn. Kartan är en kombination av en mycket detaljerad landkarta och en sjömätning som vida överstiger Sjöfartsverkets noggrannhet, en unik kombination som vi inte sett någon annanstans i världen. Kartan täcker kuststräckan från Karlshamn bort till Allböle-udden utanför Eriksberg, gräns söderut är Tärnö. Kartan blev en fullträff och uppskattad av tusentals användare. Kartan fick pris som ’Årets karta 2007’ i Sverige.

 

2008 var det dags för nästa steg, Asarumskartan. Kartan börjar där Kust- och fritidskartan slutar och fortsätter norrut och visar all mark i och runt Asarum samt skogarna runt Valberget.

 

2010 blev vår andra Skärgårdskarta klar, Karlshamn Västra. Den är liksom den första Skärgårdskartan både en orienteringskarta och ett sjökort. Användbar både för att ta sig fram på land och till sjöss. 2010 tog vi också fram kartor runt Järnavik och på Tjärö.

 

2012 blev Skärgårdskarta-sjökort Tjärö-Järnaviks skärgård klar. Det är vår tredje skärgårdskarta, som fortsätter österut där Karlshamnskartan slutar och bygger på samma koncept med en detaljerad sjömätning och landkartering av kusten och öarna.

---

 

Beställ kartor

Våra kartor i stort format (nr 1-5) kostar 150 kr/st, men vid beställning av mer än en karta kostar alla utom det första exemplaret 125 kr/st. Du kan mixa hur du vill mellan de 5 olika kartorna och antal av respektive karta. Övriga kartor kostar 50 kr/st.

Specialpris vid beställning av alla tre Skärgårdskartorna 1-3 är 350 kr.
  Exempel, paketpris karta 1-2 (275 kr)
  Exempel, paketpris karta 1-3 (350 kr)
  Exempel, paketpris karta 1-5 (650 kr)
1. Skärgårdskarta Karlshamn Västra (150 kr)
2. Skärgårdskarta-sjökort Karlshamn (150 kr)
   - BSB-version, Skärgårdskarta (400 kr)
Täcker ytan för karta 2 och 3
3. Skärgårdskarta-sjökort Tjärö-Järnavik (150 kr)
4. Kust- och fritidskarta Karlshamn (150 kr)
5. Fritidskarta Asarum (150 kr)
6. Hällaryd 15 000(50 kr)
7. Hällaryd 10 000 (50 kr)
8. Tärnö (50 kr)
9. Kofsa (50 kr)
10. Väggaparken (50 kr)
11. Tjärö (50 kr)
12. Järnavik (50 kr)
 

Kartorna 1-5 levereras vikta, men kan även fås ovikta. Ange att du vill ha ovikta kartor om så önskas. P g a den höga portokostnaden måste ovikta kartor avhämtas på Dalgången 32, Karlshamn (ring 0454-18485 för att försäkra dig att någon är hemma innan du hämtar kartorna). Portokostnad på 5 kr / karta tillkommer

 

Beställningar skickas till kartor@stigmannen.se

Ange i din beställning
-Namn
-E-post
-Adress
-Ev övrig text/info

Kartorna levereras via brev tillsammans med inbetalningskort.

 

 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se