[ Havs-OL ]

Bokning av båtplats till Tjärö 8 juli 2023

Du ska vara på plats vid båten 15 min innan avfärd. Tänk också på avståndet mellan parkering och båten, 800 meter. Läs PM veckan innan tävlingen. Återresan från Tjärö går inte att boka. Våra båtar går non-stop från Tjärö till Järnavik. Sista båten från Tjärö går ca kl 20.

Båtar, platser och bokning

Uppdatering 1/7: Det finns nu ytterligare 10 bokningsbara platser till båtarna efte 10:00.

Till Tjärö kommer två olika båtar att köra.

*M/S Tjärö som totalt tar 51 passagerare varav 51 platser går att boka fram till 10.00. Efter 10.00 kommer 45 platser vara bokningsbara. De resterande 6 platserna är inte bokningsbara, till dessa kommer passagerare släppas på från en kö för obokade passagerare. Denna båt går enligt tidtabell i båtbokningen.

*En mindre båt som tar 11 passagerare kommmer att köra kontinuerligt med cirka två turer i timmen med start 07.45. Denna båt går inte att boka.

*Till de obokade platserna (6 st på M/S Tjärö och 11 st på den mindre båten) kommer det vara en gemensam kö som fyller upp båtarna.

*Biljett och betalning för återresa görs i receptionen ute på Tjärö.
Har du frågor om båbokningen kontakta Gabriel Bengtsson, 0708 900282.

Åk skärgårdsbåten från Karlshamn till Tjärö
Det är möjligt att åka från Karlshamns ut till Tjärö via Blekingetrafiken. Se mer info på www.blekingetrafiken.se. Denna trafik körs av Blekingetrafiken och det går ej att boka plats.

Tid Platser Kvar
07:30 51 5 Boka
08:00 51 2 Boka
08:30 51 1 Boka
09:00 51 0
09:30 51 0
10:00 45 0
10:30 45 0
11:00 45 0
11:30 45 0
12:00 45 0
12:30 45 0
13:00 45 0
13:30 45 1 Boka
14:00 45 9 Boka
14:30 45 31 Boka

 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se