[ Havs-OL ]

Havs-OL 2006 - torsdag 29 juni -- fredag 30 juni

Årets Havs-OL arrangeras på två olika områden.

På torsdagen arrangerar BroSö OK i Hällevik med TC beläget inne på badet, med bassänger och vattenrutschbana. Banorna sträcker sig över Stiby backe och avslutas längs med havet genom Hälleviks samhälle.

På fredagen är TC beläget i Stilleryd, 100 meter från Stilleryds badplats. Kartan är helt ny och sträcker sig längs kustbandet väster om Karlshamns hamn. Terrängen är småskuren med mycket berghällar och bitvis med den en del undervegetation.

 

 

-Inbjudan torsdag 29 juni

-Inbjudan fredag 30 juni

 

 

---------------------------------------------------------------

Resultat från Havs-OL Dag 2 (30/6)

Här finns resultaten från Havs-OL dag 2
Resultat
Sträcktider
Winsplits Online
 

---------------------------------------------------------------

Resultat från Havs-OL Dag 1 (29/6)

Här finns resultaten från Havs-OL Dag 1
Resultat
Sträcktider
Winsplits Online
 

---------------------------------------------------------------

Startlista Havs-OL dag 2 uppdaterad (29/6)

Startlistan för Havs-OL dag 2 i Stilleryd är uppdaterad med efteranmälda.
Läs mer
 

---------------------------------------------------------------

Preliminärt PM Havs-OL dag 2 (27/6)

Här kommer ett preliminärt PM för Havs-OL dag 2.
Uppdaterat onsdag kväll — glöm inte badkläderna!
Läs mer
 

---------------------------------------------------------------

Startlista Havs-OL Dag 1 Uppdaterad (27/6)

Här kommer startlistan till Havs-ol dag 1 2006-06-29 [Uppdaterad 27/6 med efteranmälningar]
Läs mer
 

---------------------------------------------------------------

Preliminärt PM Havs-OL Dag 1 (27/6)

Här kommer ett preliminärt PM till Havs-OL dag 1
Läs mer
 

---------------------------------------------------------------

Startlista Havs-OL dag 2 (25/6)

Här är nu även startlistan för dag 2 av Havs-OL. Efteranmälda t.o.m. c:a 15:11 finns med och startar först i resp. klass, men efter 18:00.
Läs mer
 

---------------------------------------------------------------

Anmälda Havs-OL dag 2 (21/6)

Listan med anmälda vid anmälningstidens utgång vid midnatt publiceras härmed.

Följande klasser kommer att slås samman om inga efteranmälningar inkommer inom kort: H80 med H75, H55M med H45M, H35M med H21M, D75 med D70, D45M med D35M, D20 med D21. Deltagare som på detta sätt flyttas får återta sin anmälan utan kostnad. Klasser utan anmälda stryks.
Läs mer
 

 

 

 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se