[ DM-budkavle ]

 Stigmännen - Karlshamns OK INBJUDER till

DM-budkavle

Söndagen den 24 september 2000

Resultat
Sträcktider
Resultat Öppna klasser
Sträcktider Öppna klasser
Resultat extra sträcka | Sträcktider
(gäller ungdomsklasser)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasser och banlängder (km) H 21
H 17-20
H 35
H 45
H 55
H 65
9.4
6.8
5.7
5.0
4.0
3.5
D 21
D 17-20
D 35
D 45
D 55
D 65
5.7
5.0
4.0
3.5
3.5
3.2
H 16
H 14
H 12
D 16
D 14
D 12
PROP 
5.0/4.0/5.0
4.2/2.7/4.2
2.5/2.2/2.5
3.9/3.0/3.9
3.4/2.7/3.4
2.5/2.2/2.5
4.0
Klasserna HD65 har 2 sträckor, övriga 3 sträckor. Samtliga klasser har gafflade banor.
I HD12-16 får upp till 3 löpare starta på sträcka 2, som ej är gafflad och något lättare. Först inkommande löpare växlar över till sträcka 3. För sträcka 1 och 3 gäller gaffling och 1 löpare.
Öppna klasser Följande öppna klasser finns till försäljning tävlingsdagen:
Ö1 = 2,5 km, Ö2 = 3,5 km, Ö5 = 4,0 km samt Ö6 = 5,5 km.
Anmälan Skriftlig anmälan skall vara oss tillhanda senast tisdagen den
12 september 2000 under adress: Stigmännen-Karlshamns OK,
Ann-Sophie Nilsson, Rosenkällevägen 23, 374 30 Karlshamn.
Fax: 0454-61615. E-post: asn@stigmannen.com
Efteranmälan Mottages mot 50% högre avgift senast den 22 september på telefon 0454-10388, E-post: asn@stigmannen.com
Stämplingssystem  Elektroniskt stämplingssystem Sport-Ident. Var god ange bricknummer. OBS! Bricknumret är knutet till sträckan.
Avgifter HD12-16 90 kr, HD65 130 kr. Övriga 195 kr. Faktureras i efterhand.
Klubbkuvert lubbkuvert med startlista och nummerlappar avhämtas senast kl 09.00 på TC. Ev lagändringar lämnas senast kl 09.15.
Samling Vägvisning Servus Österport, strax öster om Karlshamns centrum.
Avstånd P - TC max 1000 m.
Start Första start kl 10.00.
Karta Sandvik, skala 1:10000, ekv 5 m, tryckt 1997.
Terräng Mycket detaljrik kustterräng med inslag av kulturmark, måttlig kupering, mestadels god framkomlighet.
Service Varmdusch utomhus
Tävlingsledare

Lars-Magnus Nilsson tel 0454-199 72

Banläggare Bo Jansson tel 0454-511 68
 
Varmt välkomna!

 

www.stigmannen.se 
webmaster@stigmannen.se